Duidelijkheid voor Greenchoice na uitspraak Ondernemingskamer

10 JULI 2014, ROTTERDAM/AMSTERDAM
Samenvatting
Gisteren deed de Ondernemingskamer uitspraak in twee rechtszaken tussen aandeelhouders van ons bedrijf. Daar zijn wij erg blij mee. Greenchoice is eigenlijk geen partij in het conflict maar wel onderwerp ervan. En daar hadden we last van. Dankzij de uitspraak van het Gerechtshof is er nu duidelijkheid op een flink aantal punten die voor ons van groot belang zijn om ons dagelijkse werk goed te kunnen blijven doen en onze duurzame doelen te halen.

Duidelijkheid voor Greenchoice na uitspraak Ondernemingskamer

Gisteren deed de Ondernemingskamer uitspraak in twee rechtszaken tussen aandeelhouders van ons bedrijf. Daar zijn wij erg blij mee. Greenchoice is eigenlijk geen partij in het conflict maar wel onderwerp ervan. En daar hadden we last van. Dankzij de uitspraak van het Gerechtshof is er nu duidelijkheid op een flink aantal punten die voor ons van groot belang zijn om ons dagelijkse werk goed te kunnen blijven doen en onze duurzame doelen te halen.

Kort gezegd komt het erop neer dat er een langslepend verschil van inzicht is tussen aandeelhouders over het in het verleden gevoerde beleid; dit naar aanleiding van een boetezaak uit 2011. Dit was onderwerp van een onderzoek van de Ondernemingskamer. Wij hebben als bedrijf onze eigen stem laten horen om daarin de juiste feiten en analyses ter tafel te laten komen. De uitspraak heeft onder andere tot gevolg dat Greenchoice een Raad van Commissarissen krijgt en vervolgens ook een definitief statutair bestuur.

Dat betekent voor ons dat we onze keuzes als onafhankelijk groen energiebedrijf nog veel beter en sneller kunnen maken. Zo kunnen we onze duurzame visie krachtig uitvoeren, groene energieprojecten opzetten en ons inzetten voor ons groeiend aantal klanten.

We zijn trots op het vertrouwen dat wij al twaalf jaar lang verdienen en krijgen van klanten en partners. Die net als wij geloven in een duurzame wereld waar alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Feit is dat wij met 250 medewerkers ons elke dag weer met deskundigheid en enthousiasme inzetten voor datgene waar we goed in zijn: werken aan een duurzamere wereld.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Greenchoice

Groene keuzes. We maken ze bij Greenchoice sinds 2001 iedere dag, in alles wat we doen. Vanuit de overtuiging dat als we met z’n allen voor groene energie kiezen de wereld al snel een stuk leefbaarder wordt. Greenchoice levert daarom puur en alleen energie uit zon, wind, water of biomassa. Duurzame energie uit onuitputtelijke bronnen die we met een gerust hart kunnen blijven gebruiken. Anders dan anderen zetten wij als energieleverancier in op zo min mogelijk energieverbruik. De groenste energie is immers altijd nog de energie die je niet gebruikt. Daarnaast is het ons doel dat mensen al hun energie zelf gaan opwekken, met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Daar helpen we graag bij. De energie die dan alsnog nodig is om te kunnen leven en werken, halen we uitsluitend uit duurzame bronnen. In 2020 willen we al onze groene energie voor 100% in Nederland opwekken. Duurzaam en dichtbij. Bijna 370.000 huishoudens en organisaties kiezen al voor onze écht groene energie. Samen leveren zij zonder extra moeite of kosten een flinke bijdrage aan een schonere wereld.

berichten