Info
Rotterdam | Gepubliceerd op: 3 mei 2012
Pitch
Greenchoice blij met kolenbelasting: goed voor staatskas en goed voor duurzaamheidsdoelstellingen http://pr.co/p/000ovu
Samenvatting
De kolenbelasting die binnen het nieuwe begrotingsakkoord wordt ingevoerd is volgens energieleverancier Greenchoice een zeer welkome en nuttige lastenverzwaring voor de energiesector. Brancheorganisatie Energie Nederland klaagt echter over deze maatregelen. Greenchoice ziet vooral concrete voordelen: voor de Nederlandse staatskas en voor de ontwikkelingen en ambities op het gebied van duurzaamheid.
Details
De zogeheten kolenbelasting die binnen het nieuwe begrotingsakkoord wordt ingevoerd is volgens energieleverancier Greenchoice een zeer welkome en nuttige lastenverzwaring voor de energiesector. Brancheorganisatie Energie Nederland klaagt echter over deze maatregelen. Greenchoice ziet er vooral de concrete voordelen van in: voor de Nederlandse staatskas en voor de ontwikkelingen en ambities op het gebied van duurzaamheid.

"Op dit moment is het zo dat emissierechten gratis uitgedeeld worden. Voor het gedeelte dat ze gekocht moeten worden zijn ze zo goedkoop, dat ze niet zorgen voor enige emissievermindering." aldus Greenchoice. "Het gratis uitgereikte deel werkt nu zelfs als een verkapte subsidie voor de kolensector."

Van de kolenbelasting hebben namelijk vooral de inefficiente kolencentrales last. Die verbranden immers de meeste kolen. De nieuwe efficiente kolencentrales hebben daar minder last van. De duurzame opwekkers hebben er helemaal geen last van, maar ook geen profijt. De staatskas gaat er dubbel mee vooruit: enerzijds door de extra opbrengsten van de kolenbelasting en anderzijds door minder of zelfs helemaal geen subsidie-uitgaven meer voor de duurzame energie. "Al met al een zeer goede ontwikkeling. Duurzaam voor Nederland en duurzaam voor de schatkist."Elk onderstaand veld invullen a.u.b.